தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Sunday, November 8, 2015அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்!election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive