தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Friday, September 1, 2017

26-08-17 அன்று
 பட்டுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற 
மாவட்டச் செயற்குழு காட்சிகள் 

No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive