தினம் ஒரு கருத்து

வலைதளப் பார்வையாளர் கவனத்திற்கு.... மிக முக்கியமான பதிவுகள் WEBSITE ன் வலது புறத்தில் தலைப்பிட்டு வரிசையாக இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு பிடித்த பகுதியை கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

Wednesday, September 6, 2017


வன்மையாகக் கண்டிப்போம்!

தோழியருக்கு  நமது கண்ணீர் அஞ்சலி!


கல்புர்கி வரிசையில் காவிகளை 
அம்பலபடுத்தி வந்த
கர்நாடக எழுத்தாளர் மற்றும் 
பத்திரிகையாளரான
கவுரி லங்கேஷ் 
                பெங்களூரில் படுகொலை .                       

             

No comments:

Post a Comment

செய்திகள்

NATIONAL FEDERATION OF TELECOM EMPLOYEES THANJAVUR