தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Wednesday, September 6, 2017


வன்மையாகக் கண்டிப்போம்!

தோழியருக்கு  நமது கண்ணீர் அஞ்சலி!


கல்புர்கி வரிசையில் காவிகளை 
அம்பலபடுத்தி வந்த
கர்நாடக எழுத்தாளர் மற்றும் 
பத்திரிகையாளரான
கவுரி லங்கேஷ் 
                பெங்களூரில் படுகொலை .                       

             

No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive