தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Thursday, September 7, 2017

குடந்தையில் நடைபெற்ற 
தோழர். கலியமூர்த்தி அவர்களின் 
பணி நிறைவு பாராட்டு விழா, 
கல்வெட்டு திறப்பு விழா,
கிளைச்செயலர்கள் கருத்தரங்கம் 
ஆகியவற்றின் ஒளிப்படக் காட்சிகள்.

 மேலும் படங்கள்>>>>>


No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive