தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Saturday, September 9, 2017

இரங்கல் செய்தி!
condolences images க்கான பட முடிவு
ஒரத்தநாடு கோட்டம் 
கோட்டைத்தெரு இணைப்பகத்தில் பணிபுரியும் 
தோழர் மாதவன் அவர்களின் தந்தையார் 
சிங்காரம் அவர்கள் 
மறைந்து விட்டார். அவருக்கு நமது 
மாவட்டச் சங்கம் 
ஆழ்ந்த  இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறது.  

No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive