தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Saturday, September 2, 2017தஞ்சை GM அலுவலக கிளை மாநாடு.
07-09-17

மாநிலச்

செயலர் 

தோழர் நடராஜன் பேசுகிறார்!  

அனைவரும் வருக!

No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive