தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Tuesday, September 5, 2017

promotion க்கான பட முடிவு


அகில இந்திய அளவில் 
JAO REVIEW RESULT 
வெளிவந்துள்ளது. 
இதில் 141 பேர் மீண்டும் 
வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
நமது மாவட்டத்தில் திருவாரூர் தோழியர் திருமதி.K. வேதாம்பாள் அவர்கள்
 JAO ஆக வெற்றி பெற்றுள்ளார் 
என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் 
தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive