தினம் ஒரு கருத்து

தவறான வழியில் வெல்பவனை வாழ்த்தியும் நேர்மையான வழியில் சென்று தோற்பவனை தாழ்த்தியும் பேசும் சமுதாயம் தான் குற்றங்களுக்கு காரணம்...

Wednesday, September 13, 2017



கண்ணீர் அஞ்சலி!!

 தோழர் T.முத்துக்கிருஷ்ணன் 
SEWA – BSNL தமிழ் மாநில செயலர்
அவர்கள் உடல்நலக்குறைவினால் இன்று மரணமடைந்தார். தோழரது மறைவிற்கு தஞ்சை  மாவட்ட சங்கம் தனது அஞ்சலியை தெரிவித்துக்கொள்கிறது

No comments:

Post a Comment

election results

Floating Window .......

ELECTION

ELECTION

F

Blog Archive